Αντικείμενα που επιλαμβάνεται το γραφείο μας

Με γνώση, εχεμύθεια και χτίσιμο της αναγκαίας σχέσης εμπιστοσύνης με τον εντολέα μας:"

Αστικό Δίκαιο

Tο γραφείο μας έχει χειριστεί με επιτυχία πληθώρα υποθέσεων στο σύνολο του αντικειμένου του Αστικού Δικαίου.

Ποινικό Δίκαιο

Αξιόπιστες νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση σε κάθε υπόθεση σας ποινικού δικαίου.

Διοικητικό Δίκαιο

Μακροχρόνια η τριβή και οι σπουδές μας σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης, Διοικητικού και Συνταγματικού Δικαίου.

Εμπορικό Δίκαιο

Δυνατότητα, σε φυσικά & νομικά πρόσωπα, ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών εμπορικού δικαίου.

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαστική και εξωδικαστική προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διεθνές Δίκαιο

Αρθρογραφία και σκέψεις σε θέματα Διεθνών Σχέσεων και γεωπολιτικής.

Πνευματικά Δικαιώματα

Κατοχύρωση, εκπροσώπηση, στρατηγική ανάπτυξης πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δίκαιο Επενδύσεων

Η πολυνομία στην εθνική και κοινοτική (ΕΕ) νομοθεσία αναδεικνύει τη σημασία της Νομικής Έρευνας και Γνώσης του Ισχύοντος Νομικού Πλαισίου της Επένδυσης.

Εξωτερική Πολιτική

Αρθρογραφία και σκέψεις για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική και τα Εθνικά μας Θέματα.

Διεθνείς Σχέσεις

Αρθρογραφία και σκέψεις για τις διεθνείς σχέσεις και την γεοπολιτική.

Περιβάλλον

Προστασία του Περιβάλλοντος και της Άγρια Χλωρίδας και Πανίδας - Φιλοζωία.

Επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις και όλους τους εταιρικούς τύπους.