Οι σπουδές και η μακροχρόνια τριβή μας σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης, Διοικητικού και Συνταγματικού Δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γενικών αρχών διοικητικού δικαίου σε συνδυασμό με την μακρά (εικοσιπενταετή) δικαστηριακή εμπειρία προσδίδει την ευχέρεια στο γραφείο μας στο χειρισμό αρκετά ευρέως φάσματος διοικητικές δίκες και διαφορές όπως : δημόσιες συμβάσεις, ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ), φορολογικές υποθέσεις (φορολογικό δίκαιο), λαθρεμπορία, υπαλληλικές προσφυγές, πειθαρχικό δίκαιο, κα.

Στο Διοικητικό Δίκαιο και την Διοικητικής Δίκης και Διοικητική Διαφορά (ακυρωτική ή ουσίας) η άνεση στο χειρισμό των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ, νομολογία Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΔΑΔ), της νομολογίας ιδίως του Συμβουλίου της Επικρατείας, δίνει σημαντική ευχέρεια στον χειριστή της υπόθεσης δικηγόρο. Βέβαια πάντα εξέχοντα ρόλο έχουν οι διατάξεις ουσιαστικού και δικονομικού διοικητικού δικαίου στον ίσως ποιο πολυδαίδαλο – και με «κρυμμένες» διατάξεις σε άσχετα πολλές φορές νομοθετήματα- τομέα δικαίου. Αυτή η νομική εργασία, τις περισσότερες φορές, πρέπει να γίνει σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, που οριοθετούν οι ασφυκτικές προθεσμίας του διοικητικού δικαίου (συνήθης προθεσμία για προσφυγή είναι δίμηνη, αλλά δεν αποκλείονται ειδικότερες περιπτώσεις που ορίζουν ακόμη μικρότερες προθεσμίες). Γι΄ αυτό σημαντικό είναι ο εντολέας να προστρέξει άμεσα στον δικηγόρο για να αντιμετωπίσει μία δυσμενή διοικητική πράξη.

Στον χειρισμό διοικητικών υποθέσεων από το γραφείο μας – και πέραν των ανωτέρω -, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενδελεχή μελέτη του φακέλου που περιλαμβάνει όχι μόνον τα ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου αλλά και τα πραγματικά περιστατικά που εξειδικεύουν την περίπτωση. Γι΄ αυτό δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην απόδειξη των πραγματικών περιστατικών που εξειδικεύουν την συγκεκριμένη περίπτωση και την καθιστούν μοναδική (μαρτυρικές καταθέσεις ιδίως με την μορφή ενόρκων βεβαιώσεων, δημόσια έγγραφα, πραγματογνωμοσύνης κλπ). Στο πλαίσιο του χειρισμού των υποθέσεων αυτών το γραφείο μας έχει τις αναγκαίες εξωτερικές συνεργασίες που χρειάζονται (πραγματογνώμονες, εξειδικευμένους λογιστές κλπ)