Το Δικηγορικό μας Γραφείο και οι Συνεργάτες μας δικηγορούμε σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας.

Το Γραφείο μας έχει εκπροσωπήσει εντολείς μας, με επιτυχία, στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας : Αρειο Πάγο (πολιτικό και ποινικό Τμήμα), Συμβούλιο της Επικρατείας και Ελεγκτικό Συνέδριο, στα ανώτερα (Εφετείο πολιτικό Ποινικό, Μικτό Ορκωτό Εφετείο), Πρωτοδικεία, Πλημμελειοδικεία, Ειρηνοδικεία, Πταισματοδικεία κυρίως των Αθηνών (αλλά και σε αρκετά επαρχιακά).