Η πολυνομία στην εθνική και κοινοτική (ΕΕ) νομοθεσία, η πληθώρα των σχετικών κλάδων δικαίου (δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο καταναλωτή, φορολογικό δίκαιο, περιβαλλοντικό δίκαιο, πολεοδομικό κα) που εμπλέκονται και η εξαντλητική πολλές φορές περιπτωσιολογία στην οποία αναφέρονται οι σχετικές ρυθμίσεις, είναι, δυστυχώς, πολύ μεγάλη και πρέπει να μελετάται in concreto (στην συγκεκριμένη περίπτωση).

Είναι αδύνατη λοιπόν, η πλοήγηση με ασφάλεια στην σχετική νομοθεσία (ειδική και γενική – η οποία μπορεί να έχει εφαρμογή καθώς και σημαντικές επιπτώσεις στην συγκεκριμένη επένδυση -),  χωρίς την προσφυγή σε ειδικό (δικηγόρο). Ο εξειδικευμένος δικηγόρος  από την πολύτιμη εμπειρία του στο αντικείμενο (την ειδικότερη νομοθεσία που διέπει την εν λόγω επένδυση και την επαγγελματική του πρακτική εξάσκηση), είναι απαραίτητο, να διεξάγει και επικαιροποιημένη νομική έρευνα, προσανατολισμένη στην ιδιαιτερότητα της σχετικής επένδυσης. Η έρευνα αυτή εξασφαλίζει τον επιχειρηματία – επενδυτή από ενδεχόμενες εκπλήξεις που …. μπορεί να του στοιχίσουν πολύ ακριβά.

Η νομική έρευνα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της επένδυσης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την «αποκάλυψη» της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει την σχετική επένδυση, τις υπηρεσίες, οι οποίες εμπλέκονται στην έγκριση ή αδειοδότηση ή έλεγχο της συγκεκριμένης δραστηριότητας, θέματα  υγειονομικής, αγορανομικής νομοθεσίας, ασφάλειας των εργαζομένων, προστασίας του καταναλωτή, τα ευρωπαϊκά και εθνικά στάνταρτ του παραγόμενου προϊόντως ή υπηρεσίας, το νομικό πλαίσιο των τυχόν επενδυτικών κινήτρων στον τομέα  ή στον τόπο της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, προϋποθέσεις χορήγησης σχετικών  αδειών, τοπικές «ιδιαιτερότητες», δυνατότητες χρηματοδότησης της δραστηριότητας (σε σχέση με το είδος της επένδυσης και τον τόπο που αυτή σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί) από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους και σχετικό νομικό πλαίσιο προϋποθέσεων και έγκρισης, ειδική εργατική, ασφαλιστική, περιβαλλοντική, πολεοδομική νομοθεσία κα.

Ειδική επίσης προσοχή πρέπει να δοθεί στην εταιρική μορφή που πρέπει να λάβει ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης, την ύπαρξη τυχόν ειδικής εταιρικής μορφής, τον προσδιορισμό του (των) εταιρικού (ών) σκοπού (ών) κ.ο.κ.

Πέραν της απαραίτητης επιστημονικής επάρκειας και εμπειρίας  στην εκπόνηση της σχετικής έρευνας, η συνεργασία του νομικού με τον οικονομολόγο – μελετητή, τον αρχιτέκτονα, τον πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό, περιβαλλοντολόγο, χρηματοοικονομικό σύμβουλο  ή/και άλλες ειδικότητες που τυχόν είναι απαραίτητες, είναι πολλές φορές, στα πλαίσια των αναγκών του επενδυτή, επιβεβλημένη (πολυεπιστημονική προσέγγιση). Για τον λόγο αυτό, ο νομικός που επιτελεί τον έλεγχο αυτόν, όπως και όλοι οι συνεργάτες του επενδυτή, είναι απαραίτητο να έχουν την δυνατότητα συνεχούς και διαρκούς επαναξιολόγησης και προσαρμογής σε τυχόν μεταβαλλόμενες συνθήκες ή όταν προκύψουν στην πορεία εκτέλεσης του επενδυτικού project νέα νομικά ζητήματα να υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης και έγκυρης αντιμετώπισης τους.  

 

Το δικηγορικό γραφείο Διονυσίου Αχ. Παντή και Συνεργατών διαθέτει την πολυετή εμπειρία (20 ετών) αλλά και την επιστημονική επάρκεια και ειδίκευση που περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους απαραίτητους τομείς (Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου, Δικαίου των Επενδύσεων – σημειωτέον ότι η σχετική νομοθεσία στο μεγαλύτερο της μέρος είναι Διοικητικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου -) των κλάδων του δικαίου που απαιτεί η σχετική νομική έρευνα καθώς και ειδικότερες οικονομικές γνώσεις  και εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία της επικοινωνίας με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης που είναι απαραίτητες για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του επενδυτή.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on digg
Digg
Share on skype
Skype