Συζήτηση στο Κανάλι 1 Πειραιά για τη δυνατότητα και προϋποθέσεις αναγκαστικών αδειών για τις πατέντες των εμβολίων κατά του Covid

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Ο Διονύσης Παντής, επικεφαλής και υπεύθυνος του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΑΝΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, με εικοσαετή εμπειρία στην δικαστηριακή (Ποινικό – Αστικό – Διοικητικό Δίκαιο) και συμβουλευτική δικηγορία (Δίκαιο των Επενδύσεων, Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πνευματικά Δικαιώματα και Πνευματική Ιδιοκτησία, Εταιρίες, Πτωχευτικό Δίκαιο και δίκαιο Εξυγίανσης Επιχειρήσεων).

Δικηγορεί στα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας στον Άρειο Πάγο, Ελεγκτικό Συνέδριο και Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και σε όλες τις βαθμίδες της ποινικής, πολιτικής και διοικητικής δικαιοσύνης.

Από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι τον Ιούλιο του 2019 διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.