Διαζύγιο με ένα κλικ

image section 16 minΜε τον νέο νόμο 4800/2021 οι σύζυγοι μπορούν, με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση τους, να λύσουν τον μεταξύ τους γάμο. Η έγγραφη αυτή συμφωνία υποβάλλεται από τους συζύγους με την παρουσία ή με ψηφιακή σύμπραξη πληρεξούσιου δικηγόρου αντίστοιχα για καθέναν από αυτούς. Η συμφωνία υπογράφεται από τους συζύγους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Προσοχή χρειάζεται στο ότι η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος, πρέπει απαραίτητα η έγγραφη συμφωνία ή η κοινή ψηφιακή δήλωση να ρυθμίζει την κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως την επιμέλεια των τέκνων, τον τόπο διαμονής τους, τον γονέα με τον οποίο διαμένουν, την επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και τα της διατροφήτους. Η έγγραφη αυτή συμφωνία ή η κοινή ψηφιακή δήλωση ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός αν κάποιος από τους δύο γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου, ότι δεν επιθυμεί την παράτασή της.

Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και κάθε χωριστή συμφωνία για την κατανομή της γονικής μέριμνας, την επιμέλεια, τον τόπο διαμονής, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων, υποβάλλονται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους του κάθε συζύγου μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο που καταρτίζει συμβολαιογραφική πράξη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες μετά από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή την κοινή ψηφιακή δήλωση. Η ημερομηνία της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αυτών ή από την ημερομηνία της κοινής ψηφιακής δήλωσης.

Στην συμβολαιογραφική αυτή πράξη ο συμβολαιογράφος βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν ή εγκρίνουν με ηλεκτρονικά μέσα οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνο οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η βεβαιωτική αυτή συμβολαιογραφική πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο για τα ζητήματα της επιμέλειας της επικοινωνίας και της διατροφής των ανηλίκων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εφαρμόζεται αναγκαστικά ακριβώς όπως εάν υπήρχε δικαστική απόφαση !

Μία σημαντική ιδιαιτερότητα του νέου νόμου είναι ότι παρέχει την δυνατότητα στου γονείς πρώην συζύγους μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, να ρυθμίσουν την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των τέκνων τους για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία, δηλαδή με εκτελεστή βεβαιωτική

συμβολαιογραφική πράξη, οπότε και οι σύζυγοι γονείς, εφόσον συμφωνούν, μπορούν να αποφύγουν χρονοβόρες και κοστοβόρες δικαστικές διαδικασίες.

Η λύση του γάμου με Συναινετικό διαζύγιο, πρακτικά, επέρχεται με το πέρας της παραπάνω διαδικασίας με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάμου. Πρακτικά δηλαδή, μπορεί να επέλθει λύση του γάμου και ρύθμιση όλων των εκκρεμοτήτων που φέρει ένα διαζύγιο, σε μόλις 11 ημέρες από την συνομολόγηση και κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού συναινετικής λύσης του γάμου.

image section 57 min

To Δικηγορικό Γραφείο Διονύση Παντή και Συνεργατών από της ιδρύσεως του το 1996 έχει χειριστεί ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων.

Ο επικεφαλής του Γραφείου Διονύσης Παντής είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο με εικοσιπενταετή εμπειρία στην δικαστηριακή & συμβουλευτική δικηγορία.

Διαζύγιο με ένα κλικ

Πλέον με τον νέο νόμο 4800/2021 οι σύζυγοι μπορούν, με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση τους, να λύσουν τον μεταξύ τους γάμο.

Η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου, ηλεκτρονικά ή με τον παραδοσιακό τρόπο, με συνεργασία των πληρεξούσιων δικηγόρων και των εντολέων – συζύγων (και εφόσον υπάρχουν τα αναγκαία πιστοποιητικά)  μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις 11 ημέρες. Πρώτη ενέργεια η επικοινωνία με τον δικηγόρο που θα σας εκπροσωπήσει ! Το γραφείο μας έχει την εμπειρία να σας εκπροσωπήσει ! Επικοινωνήστε μαζί μας στους παρακάτω συνδέσμους ή στο τηλέφωνο 2130455530 !

Διαζύγιο με ένα κλικ - Η Διαδικασία Σε 8 Βήματα. Κάντε τώρα το Πρώτο Βήμα και Καλέστε μας !

Διαζύγιο με ένα κλικ

Η Διαδικασία Σε 8 Βήματα

 

Διαζύγιο με ένα κλικ

Βήμα 1: Ο ένας εκ των δύο δικηγόρων που εκπροσωπούν το ζευγάρι συνδέεται στην εφαρμογή με τους κωδικούς taxisnet εισάγοντας τα παρακάτω στοιχεία: τον αριθμό, τόμο, έτος της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, τον κωδικό του ληξιαρχείου που του εξέδωσε και το επώνυμο ενός εκ των συζύγων. Εναλλακτικά είτε τα ΑΦΜ, είτε τους ΑΜΚΑ των δύο συζύγων, αλλά και τα επώνυμα και τα email των δύο συζύγων. Με την ολοκλήρωση οι δικηγόροι και των δύο πλευρών, οι σύζυγοι και ο συμβολαιογράφος λαμβάνουν μέιλ που τους ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία. Ο δεύτερος δικηγόρος λαμβάνει μέιλ που τον ενημερώνει να επιβεβαιώσει τα στοιχεία.

Βήμα 2: Ο έτερος δικηγόρος επιβεβαιώνει τα στοιχεία, το τελικό έγγραφο και την επιλογή του συμβολαιογράφου

Βήμα 3: Οι σύζυγοι, έχοντας ενημερωθεί συνδέονται στην εφαρμογή για να δώσουν την τελική συναίνεση για τη συνέχεια της διαδικασίας

Βήμα 4: Μόλις δώσουν έγκριση στο κείμενο των δύο δικηγόρων και τη συναίνεση στη συνέχιση της διαδικασίας η εφαρμογή εκκινεί το 10ήμερο που μεσολαβεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία λύσης του γάμου

Βήμα 5: Μόλις περάσουν οι 10 μέρες σύζυγοι, δικηγόροι και συμβολαιογράφος ενημερώνονται ώστε να υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξη είτε ψηφιακά είτε φυσικά

Βήμα 6: Μόλις υπογραφεί ο συμβολαιογράφος μπαίνει την εφαρμογή για να οριστικοποιήσει το διαζύγιο. Επίσης θα υπάρχει πεδίο κειμένου που θα αφορά τη συμφωνία για την επιμέλεια των τέκνων

Βήμα 7: Αν ο γάμος ήταν θρησκευτικός ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να εισαγάγει στην εφαρμογή τα στοιχεία από την απόφαση πνευματικής λύσης γάμου και ειδικότερα την ημερομηνία και μητρόπολη έκδοσης και τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου της μητρόπολης.

Βήμα 8: Η εφαρμογή ενημερώνει το μητρώο πολιτών μέσω Webservice, το οποίο επιστρέφει έναν κωδικό/μοναδικό αναγνωριστικό, βάσει του οποίου οι σύζυγοι/δικηγόροι θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ληξίαρχο για την εξέλιξη της υπόθεσης, αν αυτό χρειαστεί. Οι δύο σύζυγοι, οι δύο δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος ενημερώνονται μέσω email για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής διαδικασίας. Το email περιλαμβάνει μοναδικό αναγνωριστικό για το διαζύγιο και συνιστά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

image section 72 min

Καλή συμφωνία είναι αυτή που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των τέκνων και τον γονέων τους !

Οικογενειακού δικαίο

Διακριτικές και εξατομικευμένες ενέργειες για την περίπτωσή σας

Εξειδικεύοντας στην περίπτωση σας χρειάζεται συμφωνία των γονέων για τα θέματα που αφορούν τα τέκνα τους (διαμονή, επιμέλεια, γονική μέριμνα, επικοινωνία, διατροφή). Καλή συμφωνία είναι αυτή που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των τέκνων και τον γονέων τους !

Περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κατανοήσoυμε καλύτερα την περίπτωσή σας και να βρούμε τι εξυπηρετεί την Περίπτωση σας

Διαζύγιο με ένα κλικ

Διαζύγιο με ένα κλικ Με τον νέο νόμο 4800/2021 οι σύζυγοι μπορούν, με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση τους, να λύσουν τον μεταξύ τους γάμο. Η έγγραφη αυτή συμφωνία υποβάλλεται από τους συζύγους με την παρουσία ή με ψηφιακή σύμπραξη πληρεξούσιου δικηγόρου αντίστοιχα για καθέναν από αυτούς. Η συμφωνία υπογράφεται από τους συζύγους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Προσοχή χρειάζεται στο ότι η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος, πρέπει απαραίτητα η έγγραφη συμφωνία ή η κοινή ψηφιακή δήλωση να ρυθμίζει την κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως την επιμέλεια των τέκνων, τον τόπο διαμονής τους, τον γονέα με τον οποίο διαμένουν, την επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και τα της διατροφήτους. Η έγγραφη αυτή συμφωνία ή η κοινή ψηφιακή δήλωση ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός αν κάποιος από τους δύο γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου, ότι δεν επιθυμεί την παράτασή της.

Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και κάθε χωριστή συμφωνία για την κατανομή της γονικής μέριμνας, την επιμέλεια, τον τόπο διαμονής, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων, υποβάλλονται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους του κάθε συζύγου μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο που καταρτίζει συμβολαιογραφική πράξη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες μετά από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή την κοινή ψηφιακή δήλωση. Η ημερομηνία της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αυτών ή από την ημερομηνία της κοινής ψηφιακής δήλωσης.

Στην συμβολαιογραφική αυτή πράξη ο συμβολαιογράφος βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν ή εγκρίνουν με ηλεκτρονικά μέσα οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνο οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η βεβαιωτική αυτή συμβολαιογραφική πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο για τα ζητήματα της επιμέλειας της επικοινωνίας και της διατροφής των ανηλίκων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εφαρμόζεται αναγκαστικά ακριβώς όπως εάν υπήρχε δικαστική απόφαση !

Μία σημαντική ιδιαιτερότητα του νέου νόμου είναι ότι παρέχει την δυνατότητα στου γονείς πρώην συζύγους μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, να ρυθμίσουν την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των τέκνων τους για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία, δηλαδή με εκτελεστή βεβαιωτική

συμβολαιογραφική πράξη, οπότε και οι σύζυγοι γονείς, εφόσον συμφωνούν, μπορούν να αποφύγουν χρονοβόρες και κοστοβόρες δικαστικές διαδικασίες.

Η λύση του γάμου με Συναινετικό διαζύγιο, πρακτικά, επέρχεται με το πέρας της παραπάνω διαδικασίας με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάμου. Πρακτικά δηλαδή, μπορεί να επέλθει λύση του γάμου και ρύθμιση όλων των εκκρεμοτήτων που φέρει ένα διαζύγιο, σε μόλις 11 ημέρες από την συνομολόγηση και κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού συναινετικής λύσης του γάμου.

Με τον νέο νόμο 4800/2021 οι σύζυγοι μπορούν, με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση τους, να λύσουν τον μεταξύ τους γάμο. Η έγγραφη αυτή συμφωνία υποβάλλεται από τους συζύγους με την παρουσία ή με ψηφιακή σύμπραξη πληρεξούσιου δικηγόρου αντίστοιχα για καθέναν από αυτούς. Η συμφωνία υπογράφεται από τους συζύγους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Προσοχή χρειάζεται στο ότι η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος, πρέπει απαραίτητα η έγγραφη συμφωνία ή η κοινή ψηφιακή δήλωση να ρυθμίζει την κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως την επιμέλεια των τέκνων, τον τόπο διαμονής τους, τον γονέα με τον οποίο διαμένουν, την επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και τα της διατροφήτους. Η έγγραφη αυτή συμφωνία ή η κοινή ψηφιακή δήλωση ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός αν κάποιος από τους δύο γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου, ότι δεν επιθυμεί την παράτασή της.

Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και κάθε χωριστή συμφωνία για την κατανομή της γονικής μέριμνας, την επιμέλεια, τον τόπο διαμονής, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων, υποβάλλονται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους του κάθε συζύγου μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο που καταρτίζει συμβολαιογραφική πράξη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες μετά από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή την κοινή ψηφιακή δήλωση. Η ημερομηνία της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αυτών ή από την ημερομηνία της κοινής ψηφιακής δήλωσης.

Στην συμβολαιογραφική αυτή πράξη ο συμβολαιογράφος βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν ή εγκρίνουν με ηλεκτρονικά μέσα οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνο οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η βεβαιωτική αυτή συμβολαιογραφική πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο για τα ζητήματα της επιμέλειας της επικοινωνίας και της διατροφής των ανηλίκων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εφαρμόζεται αναγκαστικά ακριβώς όπως εάν υπήρχε δικαστική απόφαση !

Μία σημαντική ιδιαιτερότητα του νέου νόμου είναι ότι παρέχει την δυνατότητα στου γονείς πρώην συζύγους μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, να ρυθμίσουν την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των τέκνων τους για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία, δηλαδή με εκτελεστή βεβαιωτική

συμβολαιογραφική πράξη, οπότε και οι σύζυγοι γονείς, εφόσον συμφωνούν, μπορούν να αποφύγουν χρονοβόρες και κοστοβόρες δικαστικές διαδικασίες.

Η λύση του γάμου με Συναινετικό διαζύγιο, πρακτικά, επέρχεται με το πέρας της παραπάνω διαδικασίας με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάμου. Πρακτικά δηλαδή, μπορεί να επέλθει λύση του γάμου και ρύθμιση όλων των εκκρεμοτήτων που φέρει ένα διαζύγιο, σε μόλις 11 ημέρες από την συνομολόγηση και κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού συναινετικής λύσης του γάμου.

Με τον νέο νόμο 4800/2021 οι σύζυγοι μπορούν, με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση τους, να λύσουν τον μεταξύ τους γάμο. Η έγγραφη αυτή συμφωνία υποβάλλεται από τους συζύγους με την παρουσία ή με ψηφιακή σύμπραξη πληρεξούσιου δικηγόρου αντίστοιχα για καθέναν από αυτούς. Η συμφωνία υπογράφεται από τους συζύγους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Προσοχή χρειάζεται στο ότι η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.


Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος, πρέπει απαραίτητα η έγγραφη συμφωνία ή η κοινή ψηφιακή δήλωση να ρυθμίζει την κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως την επιμέλεια των τέκνων, τον τόπο διαμονής τους, τον γονέα με τον οποίο διαμένουν, την επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και τα της διατροφήτους. Η έγγραφη αυτή συμφωνία ή η κοινή ψηφιακή δήλωση ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός αν κάποιος από τους δύο γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου, ότι δεν επιθυμεί την παράτασή της.


Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και κάθε χωριστή συμφωνία για την κατανομή της γονικής μέριμνας, την επιμέλεια, τον τόπο διαμονής, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων, υποβάλλονται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους του κάθε συζύγου μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο που καταρτίζει συμβολαιογραφική πράξη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες μετά από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή την κοινή ψηφιακή δήλωση. Η ημερομηνία της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αυτών ή από την ημερομηνία της κοινής ψηφιακής δήλωσης.


Στην συμβολαιογραφική αυτή πράξη ο συμβολαιογράφος βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν ή εγκρίνουν με ηλεκτρονικά μέσα οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνο οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η βεβαιωτική αυτή συμβολαιογραφική πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο για τα ζητήματα της επιμέλειας της επικοινωνίας και της διατροφής των ανηλίκων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εφαρμόζεται αναγκαστικά ακριβώς όπως εάν υπήρχε δικαστική απόφαση !

Μία σημαντική ιδιαιτερότητα του νέου νόμου είναι ότι παρέχει την δυνατότητα στου γονείς πρώην συζύγους μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, να ρυθμίσουν την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των τέκνων τους για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία, δηλαδή με εκτελεστή βεβαιωτική


συμβολαιογραφική πράξη, οπότε και οι σύζυγοι γονείς, εφόσον συμφωνούν, μπορούν να αποφύγουν χρονοβόρες και κοστοβόρες δικαστικές διαδικασίες.

Η λύση του γάμου με Συναινετικό διαζύγιο, πρακτικά, επέρχεται με το πέρας της παραπάνω διαδικασίας με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάμου. Πρακτικά δηλαδή, μπορεί να επέλθει λύση του γάμου και ρύθμιση όλων των εκκρεμοτήτων που φέρει ένα διαζύγιο, σε μόλις 11 ημέρες από την συνομολόγηση και κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού συναινετικής λύσης του γάμου.